VIND EEN BEST-FRIT FRITUUR IN UW BUURT

VIND EEN BEST-FRIT FRITUUR IN UW BUURT

WEDSTRIJDREGLEMENT BEST-FRIT FRITUUR VAN HET JAAR 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT BEST-FRIT FRITUUR VAN HET JAAR 2017

WEDSTRIJDREGLEMENT B-F van het JAAR 2017

De wedstrijd ‘Best-Frit van het jaar 2017’ wordt georganiseerd door Concept Partners nv en loopt van 02-05-2017 t.e.m. 25-06-2017. De wedstrijd is enkel voor aangesloten Best-Frit frituren die stemmen mogen/kunnen verzamelen bij hun effectieve frituur-klanten. Bij deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemende Best-Frit frituur automatisch het reglement zoals opgesteld door gerechtsdeurwaarder Eric De Belder te Herentals, Sint-Jobstraat 21. De uitslag van deze wedstrijd is onherroepelijk.

Het is toegelaten om klanten aan te sporen te stemmen via de door Concept Partners nv aangeleverde flyers (of copie hiervan) en/of via de website www.bestfrit.be . Onder klanten wordt verstaan personen die effectief reeds een aankoop hebben gedaan in de betreffende Best-Frit frituur. Het is tevens toegelaten promotie te maken voor deze wedstrijd. Het is echter niet toegelaten om een prijs (gratis goederen of diensten van welke aard dan ook) te verloten onder de personen die stemmen voor de frituur als ‘Best-Frit frituur van het jaar 2017’, of om stemformulieren (flyers) te laten invullen buiten de deelnemende Best-Frit frituur.

De online stemmen, via www.bestfrit.be, zullen worden bijgehouden in een EXCEL bestand dat wordt nagekeken en voor echt wordt verklaard door de gerechtsdeurwaarder. De stemmen via stemformulier (flyer) dienen eerst te worden verzameld/bijgehouden in de frituur zelf. Eens deze tijdig zijn toegekomen bij Concept Partners nv zullen deze worden nagekeken en nageteld en voor echt worden verklaard door de gerechtsdeurwaarder. De stemformulieren dienen ten laatste op 07-07-2017 om 16u toekomen bij de organisatie op het adres van Concept Partners nv of op de maatschappelijke zetel van Resto-Frit cvba (Grensstraat 4 - 2200 Herentals). Stemformulieren die na 07-07-2017 toekomen tellen niet mee.

Concept Partners nv heeft het recht de echtheid van de stemmen, op www.bestfrit.be of op de flyers, na te gaan om te zien of dit effectief natuurlijke personen zijn die max. 1 stem (online en/of via stemformulier) hebben uitgebracht. Bij vaststelling van fraude en/of zeer sterk vermoeden van opzettelijke fraude (bijvoorbeeld het vaststellen van steeds hetzelfde handschrift op de flyers of online stemmen vanuit steeds hetzelfde IP adres) behoudt Concept Partners nv zich het recht toe om een deelnemende Best-Frit frituur uit te sluiten voor deze wedstrijd. Ook Best-Frit frituren die stemformulieren buiten de Best-Frit frituur laten invullen of prijzen uitreiken onder de stemmende consumenten kunnen uitgesloten worden.

  • Prijzen en winnaars:

De winnende Best-Frit frituur wordt bekendgemaakt in de week van 21 juli 2017. Dit gebeurd door een ‘onverwacht’/’onaangekondigd’ bezoek van een BV (bekende Vlaming) alsook door minimaal 1 officiële vertegenwoordiger van Best-Frit (Concept Partners nv) bij de winnende Best-Frit frituur. De pers/journalisten worden hiervan op de hoogte gebracht en kunnen mogelijks ook aanwezig zijn op deze uitreiking. In geval de winnende Best-Frit frituur niet open is in de week van 21 juli 2017, om welke reden dan ook, kan de uitreiking verplaatst worden naar een latere datum. Dit is ook van toepassing indien de BV of vertegenwoordiger van Best-Frit, om welke reden dan ook, niet aanwezig zou(den) kunnen zijn in de week van 21 juli 2017.
De winnende Best-Frit frituur krijgt gegarandeerd: de trofee ‘Best-Frit van het jaar 2017’, een raamsticker ‘Best-Frit frituur van het jaar 2017’, alsook voor 300 euro aan goederen (van een bij Resto-Frit cvba aangesloten grossier) . Daarnaast krijgt deze winnende Best-Frit frituur ook persaandacht.

De aangesloten Best-Frit frituur die tweede wordt krijgt voor 200 euro aan goederen. De aangesloten Best-Frit frituur die derde wordt krijgt voor 100 euro aan goederen. Beide prijzen worden geleverd door een bij Resto-Frit cvba aangesloten horeca grossier binnen de 3 maanden volgend op de uitreiking van de winnaar. Voor plaats 2 t.e.m. 10 wordt een certificaat ‘Top 10 Frituur 2017’ voorzien (A4-kader).

Onder de winnaars is er ook een consument/klant van een van de deelnemende Best-Frit frituren. Deze winnaar/winnares wordt geloot, na verifiëring of de wedstrijdvraag correct beantwoord is, uit alle ingezonden nominaties, zowel geschreven nominaties (via flyers) als nominaties via de website, op maandag 10 juli. Deze winnaar zal 52 bonnen ontvangen voor een pak friet + mayonaise in zijn/haar favoriete Best-Frit frituur. De winnaar wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

De prijzen zijn niet overdraagbaar.
 

BACK TO TOP